DIGG DEEP MGMT

DIGG DEEP MGMT – profesionāla pasākumu un mūzikas menedžmenta kompānija ar pieredzi šovbiznesā kopš 1993. gada.

Mēs:
ROKAM DZIĻI
SKATĀMIES PLAŠI
ORIENTĒJAMIES UZ MĒRĶI
IZPROTAM KLIENTA UN SABIEDRĪBAS VAJADZĪBAS
REALIZĒJAM PASĀKUMUS PĒC VISLABĀ JIEM INDUSTRIJAS STANDARTIEM
GŪSTAM PRIEKU VISĀ, KO DARĀM

Skaņu un garšu festivāls 2016 IEKLAUSIES GARŠĀ

Mākslinieku un grupu menedžments;
Pasākumu plānošana un organizēšana;
Tehniskais menedžments pasākumiem;
Koncertu organizēšana;
Fona mūzika restorāniem;

Aldis Hofmanis
DIGG DEEP MGMT
Tālr. +371 29237794
aldis.hofmanis@gmail.com