DIGG DEEP MGMT

DIGG DEEP MGMT – profesionāla pasākumu un mūzikas menedžmenta kompānija ar pieredzi šovbiznesā kopš 1993. gada.

Mēs:
ROKAM DZIĻI
SKATĀMIES PLAŠI
ORIENTĒJAMIES UZ MĒRĶI
IZPROTAM KLIENTA UN SABIEDRĪBAS VAJADZĪBAS
REALIZĒJAM PASĀKUMUS PĒC VISLABĀ JIEM INDUSTRIJAS STANDARTIEM
GŪSTAM PRIEKU VISĀ, KO DARĀM

Mākslinieku un grupu menedžments;
Pasākumu plānošana un organizēšana;
Tehniskais menedžments pasākumiem;
Koncertu organizēšana;
Fona mūzika restorāniem;

Aldis Hofmanis
DIGG DEEP MGMT
Tālr. +371 29237794
aldis.hofmanis@gmail.com